Sitemap | Contact 
HOME   |  BKV   |  Diergroepen   |  Activiteiten   |  Nieuws   |  Bestuur
BKV
Agenda
28-02-2013 - Dit is een test

 Laatste nieuws 


.. hier info over ...

 

Betuwse Kleindier Vereniging

Betuwse Kleindier Vereniging (B.K.V.):

 

De Betuwse Kleindier Vereniging (B.K.V.) is op 5 april 2000 opgericht. We hebben ca. 20 actieve leden die een fokkerskaart hebben en die jaarlijks dieren fokken en deelnemen aan shows. Daarnaast hebben we een aantal ondersteunende leden. De meeste leden komen uit de regio Arnhem-Nijmegen. De samenstelling van ons ledenbestand is zeer divers: We hebben jeugd van 10 jaar tot ervaren Senioren van ruim in de 70. Zowel mannen als vrouwen.

 

Alle diergroepen zijn welkom bij onze vereniging. De belangrijkste diergroepen in onze vereniging zijn op dit moment: Konijnen, Grote Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s en Watervogels. Kijk bij het onderwerp diergroepen in de menubalk om te zien welke rassen en kleurslagen onze leden fokken.

 

Waarom lid worden van B.K.V.?

 

 • B.K.V. is een actieve en gezellige vereniging!
 • We bezoeken samen diverse shows. Op de activiteitenkalender kun je zien welke shows en  activiteiten op het programma staan.
 • Daar gaan we zoveel mogelijk naartoe met gezamenlijk vervoer.
 • We regelen het tatoeëren, enten en ringen van de dieren.
 • We ondernemen nevenactiviteiten zoals hokkenbezoeken, een jaarlijkse familiedag (BBQ)
 • Leden die bij elkaar in de buurt wonen, verzorgen elkaars dieren bij vakantie of ziekte.
 • De opening van het tentoonstellingsseizoen vieren we bij onze Duitse fokkersvrienden in Bedburg-     Hau.
 • Jaarlijks hebben we onze Jongdierendag waar alle jonge dieren gekeurd worden.
 • Een van de jaarlijkse hoogtepunten is de Gelderlandshow. Wij zijn een van de organiserende verenigingen van deze mooie landelijke show. Tevens hebben wij onze jaarlijkse clubshow ondergebracht bij de Gelderlandshow.
 • Om de 5 jaar organiseren we een open jubileumshow.
 • We vergaderen ca. viermaal per jaar bij zaal Tinneveld in Gendt.
 • Lezingen van bekende fokkers of dierenarts etc.

 

Contributie:

 

De contributie van B.K.V. bedraagt € 20 per jaar voor leden en € 10 voor leden t/m 16 jaar.

 

Om dieren te kunnen showen dien je behalve het lidmaatschap van onze vereniging ook lid te worden van de landelijke bond KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland). Het lidmaatschap van de landelijke bond KLN bedraagt in 2013 € 15 en voor jeugdleden € 7,50.

 

Aan dit lidmaatschap is tevens een lidmaatschap op het maandblad Kleindier Magazine verbonden. De abonnementsprijs hiervan bedraagt € 33.

 

Meer informatie over onze hobby kun je onder andere vinden op www.kleindierenplaza.nl. Maar je  kunt uiteraard ook bij altijd bij het bestuur van B.K.V.  terecht voor informatie en advies. Indien gewenst kunnen we je in contact brengen met een van onze leden als je bijvoorbeeld meer over een bepaald ras of kleurslag wil weten.

 

Historie:

B. K. V. Betuwse Kleindier Vereniging.  Opgericht  05-04-2000

Een aantal kleindierenliefhebbers uit de regio Gendt-Huissen hebben na een keer bij elkaar te zijn geweest besloten een nieuwe verenging op te richten. Op 5 april 2000 zijn ze bij elkaar gekomen voor de oprichtingsvergadering en gelijk een bestuur gekozen en wel als volgt Jan Cornelissen  voorzitter Henk Huisman secretaris Theo Visser penningmeester Theo Janssen algemeen commissaris. Andere leden die aanwezig waren hebben zich gelijk als lid opgegeven en waren Joop Brugmans, Mark Janssen, Louise Janssen, Sander Visser, Eef Rasing, Bob v Doorn. Namens zuster vereniging PVE was voorzitter Peter Evers aanwezig.  Daar er geen financiële middelen waren gaven de vier bestuursleden en Joop Brugmans ieder 100 gulden startkapitaal.  BKV is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder inschrijfnummer 09112865. Tevens als verenging lid van de Gelderlandshow.  Ook zijn we door de notaris  ingeschreven als vereniging. Vanaf 01-01-2001 is de vereniging PVE  opgeheven , en hebben de leden  Peter Evers ,Klaas en Jacob Rodenburg , Kenneth Bouwman, J. Rijndertse , W. Pastoor en André Ladestein zich  aangesloten bij BKV . En is  André Ladestein en Peter Evers  in het bestuur gekomen tijdens de jaarvergadering. Toen heeft Jan Cornelissen heeft de voorzittershamer overgedragen aan Peter Evers en is  Jan Cornelissen in bestuur gebleven als commissaris.

In 2001 heeft de vereniging een heel mooi vaandel aangeschaft wat een grote aanwinst is. Ook in dat jaar de eerste grote tentoonstelling gehouden in club huis Tinneveld te Gendt met 12 verenigingen 332 dieren, het was een groot succes.

In de jaren erna is B.K.V. uitgegroeid tot een stabiele en steeds actievere vereniging met een groeiend aantal leden waar behalve de kleindierenliefhebberij ook gezelligheid en saamhorigheid voorop staan.